EU ska inte styra

över svensk jakt

Beslut om svensk jakt ska fattas i Sverige

Jakt och sportskytte har en lång tradition i Sverige, och jakt med drivande och ställande hundar har varit ett naturligt inslag i vårt samhälle sedan Norden befolkades. Våra jaktformer är världsunika och har en bred folklig förankring. Det är inte bara en hobby utan en livsstil och en stor del av vår kultur.

För många svenska familjer är jakt ett sätt att trygga tillgången på kött av hög kvalitet. Sveriges över 300 000 jägare gör också ett ovärderligt naturvårdsarbete och har i snart hundra år varit en viktig del av viltförvaltningen. Inte minst vid utbrottet av svinpesten blev det uppenbart vilken samhällsnytta svenska jägare bidrar med.

Men idag är denna tradition hotad av byråkraterna i Bryssel. EU bestämmer hur vi ska förvalta våra rovdjur och styr såväl
vapenlagstiftning som var man får använda olika typer av ammunition. Ogenomtänkta förslag från människor som aldrig ens varit i en svensk skog riskerar att få förödande konsekvenser för landsbygden i Sverige.

Jakt bedrivs över hela Europa. Men när det gäller djur och natur är vår kontinent mångfacetterad. Vi tycker därför att det är orimligt att lagar och direktiv ska gälla på samma sätt i alla delar av EU. Fåglar som kråka, korp och skarv, som är vanliga i Sverige, kan inte ses som hotade bara för att de är ovanliga i södra Europa.

Detsamma gäller vargen. Att vargpopulationen under lång tid har tillåtits växa sig stark har fått väldigt negativa konsekvenser för de områden som drabbas. Att överlåta till andra länders politiker att besluta om vargens skyddsnivå i Sverige är därför helt orimligt.

Svensk jakt-, vapen- och rovdjurspolitik ska beslutas i Sverige!

  • Ändra vargens artskyddsnivå i EU och minska vargstammen.
  • Förenkla försäljningen av viltkött.
  • Avskaffa EU:s förbud mot att sälja produkter från säljakt.
  • Stoppa EU:s förbud mot blyammunition.
  • Reformera EU:s vapendirektiv för att göra det enklare att
    inneha jaktvapen.
  • Ta bort EU:s inflytande över vilka arter som får jagas i Sverige.