Sverige
för unga

Ungdomar ska
få sin stolthet
tillbaka

Sveriges ungdomar växer upp i en helt annan verklighet än vad deras föräldrar gjorde. Tidigare generationer kunde känna att Sverige utvecklades framåt, att inkomsterna steg, att det byggdes bostäder åt dem och att de skulle få det bättre än generationen före. Så är det inte längre. På många sätt har dagens ungdomar ett svårare liv än vad deras föräldrar hade. Att bli rånad har blivit vanligare. Ungdomsrånen har ökat med 250 procent sedan 2013. Det är vanligt att ungdomsrånen har inslag av förnedring, ofta på grund av svenskfientlighet i de många fall förövarna har utländsk bakgrund. Detta samtidigt som nästan varannan ung kvinna ofta oroar sig för att bli våldtagen eller för att utsättas för andra brott i sitt närområde. Föräldragenerationen och generationen före den har visat mycket liten förståelse för detta. De kan inte föreställa sig att man skulle bli rånad på väg till eller från dansbanan eller att man inte tar tunnelbanan vid vissa tider.

Sverigedemokraterna ska göra det bra för Sveriges ungdomar igen. De som föds nu ska få det bättre än sina föräldrar. De andra partierna har inte gjort någonting för att göra det bättre för dagens unga. Politiker har importerat människor utifrån för att ersätta dagens ungdomar som man har sett som lata eller som för kostsamma att få i arbete. Tanken har varit att yngre istället ska komma från andra länder utifrån och snabbt komma i arbete. Det har inte fungerat utan vi har istället fått en väldigt stor ungdomsarbetslöshet. Massinvandringen har resulterat i att många unga svenskar får se sitt första jobb och sin första hyresrätt gå till migranter. Detta på grund av att staten subventionerar invandrares anställningar och låter nyanlända få förtur i bostadskön.

Ungdomar måste även få en bra start när de är barn. Det får de inte idag. Många får bland annat lära sig att de inte ens har ett kön. Vi sverigedemokrater tror på vetenskap och vi inser att förvirrande genusteorier får förödande konsekvenser när de omsätts i praktiken. Särskilt allvarligt är användandet av hormonbehandling för att ändra barns naturliga pubertet och kirurgiska ingrepp för att ”byta kön”. Vi har ännu inte tillräcklig kunskap om de långsiktiga effekterna av dessa experiment, men den psykiska ohälsan har ökat oroväckande mycket.

Sverigedemokraterna vill att det ska bli bra igen för svenska ungdomar. Sverigedemokraterna vill att ungdomar ska få hopp igen. Deras intressen ska uppmuntras och inte förlöjligas eller förändras. Svenska ungdomar ska kunna röra sig fritt i vårt samhälle igen. De ska kunna ägna sig åt sina intressen och få njuta av en naturlig självkänsla. De ska även våga vara öppna med sin svenskhet och inte utsättas för svenskfientlig rasism.

Ungdomar bygger även en identitet och lägger grunden för kommande yrkesliv i sina intressen. De som kör A-traktor får ett intresse för motor och teknik. De som håller på med e-sport och går på Dreamhack blir en tillgång i ett mer digitalt samhälle och de som uttrycker sig fritt blir nästa generations ledare. Nästa Spotify eller Klarna kommer att byggas med svensk flit och startas av någon som har fått hålla på med det de själva vill. Regeringen har istället valt att låta polisen jaga dem som kör A-traktor istället för att bara höja hastighetsgränsen. E-sporten har också missgynnats till den grad att stora turneringar i Sverige fått ställa in. Dagens ungdomar får även växa upp i en miljö med minskad yttrandefrihet. Stora techjättar väljer vad som får publiceras och tar bort konton efter eget behag.

Sverigedemokraterna vill säkra yttrandefriheten på nätet genom en kraftfull reglering av dessa bolag. Allt lagligt ska få sägas.

Om man inte får syssla med det man själv har ett naturligt intresse för tappar man hoppet. Om man inte får vara den kille eller tjej man vill vara tappar man också hoppet. Hoppet måste finnas kvar hos våra ungdomar och det gör det inte om man blir rånad på mobilen som 14-åring.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Avbryta alla satsningar på genus
  • Stärka insatserna för att förbättra ungas psykiska hälsa
  • Återupprätta en kunskapsorienterad skola med ordning och reda
  • Ta krafttag mot den brottslighet som drabbar unga
  • Stoppa den positiva särbehandlingen av invandrare vad gäller jobb och lägenheter
  • Höja hastighetsgränsen på A-traktorer till 45 km/h
  • Värna yttrandefriheten på nätet