Vi stöttar idrotten för att motverka folkhälsans utmaningar

Vi arbetar för att motverka ensamhet, stärka folkhälsan och för att fler ska kunna engagera sig i idrotts- och föreningslivet, skriver företrädare för regeringspartierna och Sverigedemokraterna.