Sverigedemokraterna begär särskild debatt om Sveriges långsiktiga energiförsörjning

SD tillsätter arbetsgrupp för yttrandefrihet på nätet

För att säkerställa medborgarnas yttrandefrihet på internet har Sverigedemokraterna idag tillsatt en arbetsgrupp som kommer arbeta med yttrandefrihetsfrågor på internationell, nationell och lokal nivå.Friheten på internet är idag hotad. Enskilda...
Sverigedemokraterna begär särskild debatt om Sveriges långsiktiga energiförsörjning

SD: Slopa gränsen på 180 dagar helt inom sjukförsäkringen

Sverigedemokraterna kommer idag i ett utskottsinitiativ uppdra regeringen att skapa en tillfällig förordning inom sjukförsäkringen om att helt och hållet slopa prövningen mot hela arbetsmarknaden i dag 180 och skjuta på det till dag 365 för alla.Den pågående...