Pumplagen föreskriver att de bensinstationer som säljer mer än en viss mängd bensin eller diesel måste tillhandahålla förnyelsebara drivmedel. Detta fungerar för vissa stationer i storstadsområdena, men får i många fall katastrofala följder på landsbygden med konkurs eller nedläggning som resultat. På många platser i Sverige utgör bensinstationen inte bara en tillhandahållare av drivmedel, utan även postkontor, livsmedelsbutik och en samlingsplats. Nedläggning av bensinstationer är därför förödande. Av dessa anledningar är pumplagen destruktiv och hotar en levande landsbygd.