Pumplagen föreskriver att de bensinstationer som säljer mer än en viss mängd bensin eller diesel måste tillhandahålla förnyelsebara drivmedel. Detta fungerar för vissa stationer i storstadsområdena, men får i många fall katastrofala följder på landsbygden med konkurs eller nedläggning som resultat. På många platser i vårt stora land är bensinstationen inte bara en tillhandahållare av drivmedel, utan även postkontor, livsmedelsbutik och en samlingsplats. Därför motsätter vi oss en lag som hotar vår levande landsbygd.